China Fist 3

Hua Chuan 3  

Hua Chuan 3

Sun Lu Hua Chuan

3rd Series of China Fist

 

Hua Chuan 3 by Alaan S Demonstration
Hua Chuan 3 Demonstration by Shifu Al Bender of Al Benders Kung Fu Academy


 

Hua Chuan 3 - Al learning form

Opening Movements

 
Hua Chuan 3 Line 1

 


 

Hua Chuan 3 Line 2

 

 

 

 

 

 


Top
LOGIN | MENU